Disclaimer

MySculpt3D is onderdeel van MySculpt3D (KvK: 70419345), hierna te noemen, MySculpt3D, behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op MySculpt3D is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Beperkte aansprakelijkheid: MySculpt3D spant zich in om de inhoud van MySculpt3D zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op MySculpt3D aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MySculpt3D. In het bijzonder zijn alle prijzen op MySculpt3D onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op MySculpt3D opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MySculpt3D nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MySculpt3D. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MySculpt3D, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van MySculpt3D op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.